تبلیغات
کیش و مات - همه چیز در مورد : دفاع سیسیلی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 24 شهریور 1391

 

همه چیز در مورد : دفاع سیسیلی

شاخه ای قوی و ظریف

شاید تابحال شاخه ی دفاع سیسیلی را شنیده باشید اما در مورد آن کامل ندانید.در این مقاله اکثر شاخه های ان مورد بررسی قرار گرفته است .امیدوارم از این مقاله استفاده ی لازم را ببرید.

 

 

Your Generated Chess Board

دفاع سیسیلی (جزوه کامل) :

هر چند که پولریو در سال 1564 میلادی از آن یاد کرده است و اسم آن نیز توسط گره کو استاد ایتالیایی قرن هفدهم روی آن گذاشته شده اما معروف است که دفاع سیسیلی شروع بازی قرن بیستم است و در بسیاری از بازی های چند دهه اخیر، سیاه در پاسخ به حرکت Move 1 .e4 این دفاع را برگزیده است. در قرن نوزدهم نیز بازی های دو نفره مک دونل - لابوردونائیس ( 1834 ) در استائونتون - سنت آمان ( 1834 ) و تورنمنت بزرگ لندن ( 1851 ) بر اعتبار آن افزوده بود. در سال 1842 تجزیه و تحلیل دفاع سیسیلی توسط یانیش استاد روسی انتشار یافت. پس از آن آموزش ها و بررسی های تئوریک این شروع بازی توسط پائولسن انگلیسی آن را به عنوان یکی از سیستم های دفاعی معتبر مشهور ساخت. با این همه تا آغاز قرن بیستم دفاع سیسیلی بندرت در مسابقات مشاهده می شد و برای سیاه وضعیت چندان رضایت بخشی حاصل نمی کرد. تنها مطالعات و بررسی های ژرف تئوریک اساتید و استاد بزرگ های معاصر و در وهله اول استادان شوروی امکانات بسیار غنی و پربار دفاع سیسیلی را آشکار نمود و موجبات رشد و تکامل و اعتبار آن بیش از هر زمان دیگری فراهم گشت.

با حرکت Move 1 . . . . c5 سیاه بلافصله به جناح وزیر فشار می آورد و قصد دارد که با حرکت d5 نیروهایش را کاملا آزاد سازد. از نقطه استراتژی در انتخاب فرم پیاده ای در این شروع بازی آزادی عمل متنوعی وجود دارد. سیاه با تعویض پیاده c با پیاده مرکزی ستون d سفید به منظور انجام عملیات در ستون نیمه باز c امکاناتی کسب می کند و با استفاده از این امکانات در صدد گستردن ابتکار عمل خود در جناح وزیر بر می آید. در مقابل سفید نیز غالبا با تعریض در جناح شاه و مرکز به حریف پاسخ می دهد.

دفاع سیسیلی از جمله شروع بازی هایی است که تعداد واریانت ها و شاخه های منشعب از آن فوق العاده زیاد است که هرکدام نیز پیوسته در معرض تغییر و دگرگونی بوده و دایما مورد بررسی تئوریک عمیق اساتید شطرنج جهان واقع می شود. آموختن و یادگیری این شروع بازی از ارکان اصلی و اساسی همه شطرنجبازان قرن حاضر شده است.

نمونه هایی از بازی هایی که انجام شده است:

Your Generated Chess Board

Move 1. e4 c5 2. c3 Nc6 3. d4 cxd4 4. cxd4 d5 5. Nc3! dxe4? 6. d5! Ne5 7. Qa4+ Bd7 8. Qxe4 Ng6 9. Nb5! Nf6? 10. Nd6# 1-0

Your Generated Chess Board

Move 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 Nc6 6. Nf3 Bg4 7. Be2 e6 8. Nc3 Qa5 9. o-o Nf6 10. Ne5? Bxe2 11. Nxc6 Qxc3 0-1!

Your Generated Chess Board

Move 1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 Nf6 4. dxc5 Nxe4? 5. Qa4+ 1-0دفاع سیسیلی به روایت "در مغز چه می گذرد":

این گشایش با حرکات زیر آغاز می شود.

Move 1. e4 c5

Your Generated Chess Board

سفید با خود می گوید: هان! چه کار می کند سیاه دارد با دست خودش جناح شاه را به من واگذار میکند و برای چه با این پیاده بازی را شروع کرده است. من حالا می توانم حمله سختی را برای او تدارک ببینم و در جناح شاه برای او و مهره هایش مشکلات زیادی ایجاد نمایم.

سیاه با خود می گوید: شما به جناح شه خوش آمدید و در آن جا فعالیت کن ولی من هم حمله ای را در جناح وزیر تدارک دیده ام. اگر چه من نمی توانم به مات نمودن شما به شکل سریع اقدام نمایم ولی شما با آغاز حمله در آن جناح، جناح شاهتان را ضعیف می کنید و همین طور من از ساختار خوبی بهره مند خواهم بود که می تواند برای من پیروزی در آخر بازی را به ارمغان آورد.

شاخه های مختلف سیسیلی:

Your Generated Chess Board

شاخه دراگون

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6

Your Generated Chess Board

خیمه ماروکزی

Move 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6

Your Generated Chess Board

شاخه مسکو

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 + Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. o-o Nc6

Your Generated Chess Board


شاخه پاولسن

Move 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e6 5. Nc3 a6 6. Be3 Qc7

Your Generated Chess Board

شاخه نایدروف

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6

Your Generated Chess Board

دراگون شتابان

Move 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7

Your Generated Chess Board

شاخه آلاپین ( 1 )

Move 1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. Nf3 Nc6

Your Generated Chess Board

شاخه آلاپین ( 2 )

Move 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 e6 5. Nf3 Nf6

Your Generated Chess Board

حمله ریشتر - رائوزر

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5

Your Generated Chess Board

شاخه سوشنیکوف

Move 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5

Your Generated Chess Board

حمله سوزین - ولیمیروویچ

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bc4

Your Generated Chess Board

گامبی مورا

Move 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 d6

Your Generated Chess Board

شاخه بسته

Move 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6

Your Generated Chess Board

شاخه شوونینگن

Move 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6

Your Generated Chess Board

شاخه تعویض با وزیر

Move 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Bb5 Bd7

Your Generated Chess Board

شاخه تایمانوف

Move 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 a6

Your Generated Chess Board

شاخه روسولیمو

Move 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. o-o Bg7 5. c3 Nf6

Your Generated Chess Board

حمله معروف پیرکس ( 1 )

Move 1. e4 c5 2. f4 Nc6 3. Nc3 d6 4. Nf3 g6 5. Bc4 Bg7

Your Generated Chess Board

حمله معروف پیرکس ( 2 )

Move 1. e4 c5 2. f4 e6 3. Nf3 d5 4. exd5 exd5 5. Bb5 + Bd7


فرم های معروف:

Your Generated Chess Board

فرم دراگون با d6 و g6 :
در این فرم سیاه e5 نمی کند زیرا با این حرکت هم باعث بسته شدن قطر فیل سیاه رو خود می شود و هم باعث ضعیف شده پیاده d6 می شود. در این فرم سیاه با استفاده از قطر بزرگ و ستون c اقدام به حمله و فشار در جناح وزیر می نماید البته از سوارها و پیاده ها در این حمله استفاده خواهد نمود.

Your Generated Chess Board

فرم شوونینگن با e6 و d6 :
در این فرم سیاه برای خود مرکزی کوچک دست و پا کرده است و در جناح وزیر اقدام به حمله می نماید و در بسیاری از مواقع با استفاده از پیاده ستون b و کمک سوارها در اولین فرصت اقدام به انجام حرکات d6 - d5 می نماید و با این کار در مرکز نیز برای خود فضای لازم را بدست می آورد.

Your Generated Chess Board


فرم بالسوسکی با e5 و d6 :
نبردی سخت برای خانه d5. اگر سفید یک اسبش را در خانه d5 مستقر نماید صاحب یک برتری بزرگ خواهد بود و اگر سیاه قادر به انجام d5-d6 باشد آنگاه می توان گفت که او برتری مختصری دارد و یا حداقل به تعدل رسیده است.

Your Generated Chess Board


فرم پاولسن با a6 و b5 و e6 :
در این فرم سیاه بیشتر تمرکز خود را در روی جناح وزیر می گذارد و حمله خود را بیشتر در این جا انجام می دهد. فیل سیاه از b7 و e7 بیرون می آید و در بیشتر بازی ها در همان 15 حرکت اول وزیر تعویض می شود.
طبقه بندی: اموزش شطرنج، 
برچسب ها: دفاع سیسیلی، تمامی شاخه های دفاع سیسیلی،
ارسال توسط SALAR


آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما کدام دفاع در مقابل e4 خوب است؟
پیوند های روزانه
لینک های ویژه

قالب وبلاگ

گالری عکس بازیگران سینما

کتابخانه الکترونیکی

قالب وبلاگ

گرافیک کامپیوتری opengl